Cara Menghindari Sifat Sombong
Agama

Cara Menghindari Sifat Sombong

Cara Menghindari Sifat Sombong

 

Cara Menghindari Sifat Sombong
Cara Menghindari Sifat Sombong

Sombong

ialah sifat dalam jiwa yang muncul dari penglihatan jiwa. sedangkan prilaku sombong yang tampak zahir ialah hasil atau imbas dari sifat tersebut.kesombongan yang timbul dalam hati lantaran dihiasi dengan perasaan sempurna, Sifat sombong biasanya muncul dikala mereka merasa punya harta yang banyak dan kehormatan, adakalanya disebabkan lantaran pakaian yang digunakan atau ditujukan melaksanakan banyak sekali kebaikan, baik berupa amal ataupun ilmu. yang sebenarnya tiruananya itu spesialuntuk Allahlah yang mempunyai tiruananya, jikalau ia berlaku menyerupai itu dihadapan insan maka pahalanya akan diambil darinya.
untuk menghilangkan sifat tersebut maka kita harus melaksanakan sifat yang berlawanan dari kesombongan tersebut, sehingga jiwa menjadi hening dan membersihkan. Jika jiwa kita cenderung meminta untuk disanjung dihadapan manusia, maka berusahalah bersikap tawadhu (merendahkan diri) dan tetap konsisten tangannya. Ketika jiwa kita berbisik bahwa diri kita terbebas dari sifat sombong, maka ketahuilah bahwa bisikan itu sebenarnya salah satu bentuk dari kesombongan.

Baca Juga: Ayat Kursi

Menguji Kesombongan

Untuk itu kita harus menguji diri dengan empat hal :

Pertama, menguji dirinya dengan cara berdebat dengan orang lain, sampai terlihat apakah ia masih murka dikala munculnya kebenaran itu dari pihak lain, dan apakah ia terus ingin menguasainya atau tidak.

kedua, dengan lebih menlampaukan kawan-kawannya dari pada dirinya sendiri dari banyak sekali peringatan dan pertemuan

ketiga, dengan membawa kebutuhannya sendiri akan masakan dan yang lainnya kerumah, juga bekerjsama dengan anak-anaknya melaksanakan kiprah rumah dan makan bersama mereka. Semua ini disunahkan, sanggup pula menghadiri seruan kaum fakir, pergi bersama mereka ke pasar dan membawakan barang-barang kebutuhan mereka

Keempat, mengenakan pakaian seragam kelompok sebagaimana Nabi bersabda :” Tawadhu dalam berpakaiana ialah cuilan dari iman.

Sikap Sombong

Dan sikap sombong itu dibagi menjadi tiga bagian :

Pertama, berlaku sombong kepada Allah, yaitu dengan tidak menjalankan perintahnya, sikap ini termasuk dalam kategori kekufuran yang nyata.
kedua, berlaku sombong kepada rasulnya, yaitu dengan tidak tunduk kepada mereka, sikap ini juga masuk kekufuran yang nyata
Ketiga, berlaku sombong kepada sesama makhluk dan mengajak mereka untuk berkhidmat dan tunduk kepada dirinya.
adapun eksekusi yang didiberikan oleh Allah bagi orang yang mempunyai sifat sombong, Rasulullah saw bersabda “Orang yang takabbur/sombong akan digiring esok dihari final zaman menyerupai tiruant dalam bentuk menyerupai pria yang diselimuti oleh kerendahan dari dari segala tempat, digiring ke neraka jahannam yang dinamakan “Bulusa” diselubungi oleh api yang sangat gerah didiberi minuman dengan tanah dari khabal yakni kawasan dijahannam yang penuh dengan nanahbercampur darah yang tanah itu ada bekas perasaan dari penghuni nereka.