Pendidikan

Jenis-jenis Bilyet Giro

Jenis-jenis Bilyet Giro

Bilyet giro ditinjau dari jenisnya ada 2, yaitu:

  1.  Bilyet Giro untuk setoran atau tarikan kliring

Bilyet giro jenis ini mempunyai ciri-ciri bahwa bank penerbit dengan bank penerima dana berbeda, tetapi berada dalam satu kota (satu wilayah kliring).

  1. Bilyet Giro untuk inkaso keluar atau inkaso masuk

Pengertian Inkaso adalah suatu layanan perbankan dalam jasa penagihan yang dilakukan oleh cabang pembayar (cabang bank di mana nasabah mengajukan permohonan inkaso) kepada pihak yang tertagih melalui cabang bank tertagih (cabang bank di mana dana nasabah ditarik) yang berada di luar wilayah kliring.

 

2.2.2. Ciri-ciri Bilyet Giro

  1. Dapat dibatalkan oleh tertarik setelah lewat waktu 70 hari dari tanggal efektif
  2. Tidak dapat diambil secara tunai, melainkan hanya dapat dipindahbukuan ke rekening penerima.
  3. Tidak dapat dipindahtangankan dengan endorsemen.

3.3.   Nota Kredit

Nota Kredit adalah warkat yang digunakan untuk membayar sejumlah dana pada bank lain atau nasabah yang menerima warkat tersebut.

Ø  Nota Kredit merupakan dokumen yang dihantar untuk mengurangkan hutang pembeli.

Ø  Dokumen ini akan dihantar apabila pembeli memulangkan bekas kosong, pembeli memulangkan barang kerana rosak atau silap jenama dan jika ada kesilapan dalam pengiraan invois.

Ø  Nota Kredit disediakan oleh penjual dan dihantar kepada pembeli.

Ø  Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli menyimpan dokumen asal.

4.4.      Nota Debit

Nota Debit adalah warkat yang dipergunakan untuk menagih sejumlah dana pada bank lain untuk dimasukkan ke rekening nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Instrumen pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan elektronik :

  1. Kartu kredit
  2. Kartu ATM/Debit
  3. Kartu prabayar (prepaid)
    1. Uang elektronik (e-money)

sumber :
https://bloggermuslimah.id/jasa-penulisan-artikel/